Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2

  PROGRAM OPERACYJNY  Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Etap II poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Nr umowy: POIR.02.03.02-24-0044/18-00 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu telemetrycznego wspomagającego zarządzanie dystrybucją wody pitnej Nazwa Beneficjenta: ABTech Bochenek Adrian W wyniku prac B+R opracowany[…]

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Nr umowy: POIR.02.03.02-24-0034/16-00   Rezultatem projektu będzie znaczące ulepszenie istniejącej usługi dystrybucji wody pitnej. Opracowany zostanie prototyp innowacyjnego systemu telemetrycznego służącego do świadczenia znacząco ulepszonych usług[…]

Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej, uniwersalnej platformy bramek dostępowych dla dostawców usług M2M/IoT

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2. Innowacje w MSP   Tytuł projektu: Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej, uniwersalnej platformy bramek dostępowych dla dostawców usług M2M/IoT  W wyniku projektu powstanie innowacyjna platforma służąca do świadczenia innowacyjnej usługi dla dostawców i twórców rozwiązań opartych o IoT (Internet of Things) oraz M2M[…]

Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce-1

Internet Rzeczy w Polsce – Raport

Prezentujemy raport na temat Internetu Rzeczy i jego potencjalnego rozwoju w Polsce. Został on przygotowany przez firmy IAB Polska oraz GoldenSubmarine. RAPORT PDF

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ABTech/2.3.5:   Zapytanie ofertowe nr 1/ABTech/2.3.5 dotyczące przeprowadzenia wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału oraz przeprowadzenia analizy otoczenia rynkowego firmy ABTECH BOCHENEK ADRIAN pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie[…]