Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2

  PROGRAM OPERACYJNY  Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Etap II poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Nr umowy: POIR.02.03.02-24-0044/18-00 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu telemetrycznego wspomagającego zarządzanie dystrybucją wody pitnej Nazwa Beneficjenta: ABTech Bochenek Adrian W wyniku prac B+R opracowany[…]

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Nr umowy: POIR.02.03.02-24-0034/16-00   Rezultatem projektu będzie znaczące ulepszenie istniejącej usługi dystrybucji wody pitnej. Opracowany zostanie prototyp innowacyjnego systemu telemetrycznego służącego do świadczenia znacząco ulepszonych usług[…]

Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej, uniwersalnej platformy bramek dostępowych dla dostawców usług M2M/IoT

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2. Innowacje w MSP   Tytuł projektu: Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej, uniwersalnej platformy bramek dostępowych dla dostawców usług M2M/IoT  W wyniku projektu powstanie innowacyjna platforma służąca do świadczenia innowacyjnej usługi dla dostawców i twórców rozwiązań opartych o IoT (Internet of Things) oraz M2M[…]