Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej, uniwersalnej platformy bramek dostępowych dla dostawców usług M2M/IoT

ue_logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2. Innowacje w MSP

 

Tytuł projektu: Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej, uniwersalnej platformy bramek dostępowych dla dostawców usług M2M/IoT

 W wyniku projektu powstanie innowacyjna platforma służąca do świadczenia innowacyjnej usługi dla dostawców i twórców rozwiązań opartych o IoT (Internet of Things) oraz M2M (Machine to Machine). Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej, uniwersalnej platformy bramek dostępowych umożliwi świadczenie innowacyjnej usługi (analizy, przetwarzania i udostępniania danych przekazywanych pomiędzy urządzeniami) skierowanej do dostawców usług opartych o M2M/IoT. W ramach projektu planowany jest zakup nowych środków trwałych. Platforma oparta będzie na technologii zapewniającej niskie zużycie energii oraz duży zasięg i bezpieczeństwo transmisji. Platforma składać się będzie z bramek ostępowych połączonych w rozległą bezprzewodową sieć, tworząc ekosystem dla rozwiązań M2M/IoT. Projekt dotyczy wprowadzenia innowacji produktowej i procesowej.

Wartość Projektu: 507 485,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 185 665,50 PLN