Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ABTech/2.3.5:   Zapytanie ofertowe nr 1/ABTech/2.3.5 dotyczące przeprowadzenia wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału oraz przeprowadzenia analizy otoczenia rynkowego firmy ABTECH BOCHENEK ADRIAN pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie[…]