IoT - Internet Rzeczy

Co to jest IoT?

Internet of Things - Internet Rzeczy
Świat wirtualny spotyka się ze światem rzeczywistym

Internet Rzeczy (IoT) należy rozumieć jako system urządzeń połączonych i zdolnych do wzajemnej komunikacji, na życzenie człowieka lub automatycznie w założonych przedziałach czasu.

Rozwijająca się idea Internetu Rzeczy pozwoli na dotarcie technologii praktycznie do wszystkich dziedzin życia - od środowiska, poprzez gospodarkę, a na przemyśle kończąc.

Każdy przedmiot mający zastosowanie w jednej z powyższych kategorii, który zostanie wyposażony w odpowiedni sensor bądź sterownik będzie mógł być kontrolowany oraz sterowany bez potrzeby obecności ludzi w miejscu jego wykorzystania.

W perspektywie ewolucji IoT użytkownicy tego systemu będą w stanie odnotować znaczący wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz zredukować bieżące koszty.

Pozostań w kontakcie